Aktualności

Gospodarka cyrkularna w Wielkopolsce czyli wyprodukuj – zużyj – przetwórz

2018-08-21


miniaturka

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jako partner naukowy firmy AM Trans Progres, realizuje międzynarodowy projekt CIRCE2020.  To próba wypromowania i wdrożenia rozwiązań pozwalających na stworzenie gospodarki cyrkularnej w wybranych europejskich regionach.

W całym procesie gospodarki cyrkularnej chodzi o zaprzestanie marnotrawstwa i ponowne wykorzystywanie lub  przetwarzanie zużytych produktów. To odpowiedź na degradującą obecnie  nasza Planetę gospodarkę linearną, opartą na schemacie:  wyprodukuj-użyj-wyrzuć-zapomnij. W modelu cyrkularnym cała gospodarka  dąży do tego, by jak najlepiej wykorzystywać dostępne nam zasoby –  dbając zarówno o środowisko, jak i o wyniki finansowe. W idealistycznym  modelu, gospodarka cyrkularna podczas projektowania i produkcji  uwzględnia jak najefektywniejsze wykorzystanie surowców, przy jak  najmniejszym zużyciu energii, a wszelkie powstałe w procesie odpady  zostają poddane recyklingowi lub innemu procesowi odzysku. Każdy produkt  powinien być maksymalnie efektywnie wykorzystany, a gdy jego  przydatność dobiegnie końca, przetworzony na inny produkt, czy np.  energię. Dzięki temu otrzymamy system odnawialny i samoregenerujący się.  Gospodarka cyrkularna sprawia, że nic się nie marnuje.

Wielkim zwolennikiem tej idei są Chiny,  które już od jakiegoś czasu intensywnie wdrażają założenia jakie niesie  gospodarka cyrkularna. Stale wprowadzają nowe przepisy mające zwiększyć  jej efektywność i usprawnić inicjatywy zrównoważonej gospodarki. Również  Unia Europejska zaprezentowała swój plan działania dotyczący gospodarki  o obiegu zamkniętym, który zakłada m.in. że do 2030 r. wszystkie  opakowania plastikowe powinny być poddawane recyklingowi.

CIRCE2020 to projekt realizowany w ramach programu INTERREG.  Przystąpiło do niego pięć krajów Europy Środkowej:  Włochy, Polska,  Węgry, Chorwacja oraz Austria. Polskim partnerem jest firma AM Trans Progres, przy wsparciu PPNT. Projekt trwa od lipca 2017 do czerwca 2020r, jego całkowity budżet to 2,3 mln euro, z czego niespełna 2 miliony pochodzą z unijnego funduszu ERDF.

Zdjęcie: freepik.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje