Aktualności

Już w maju rusza konkurs TECHMATSTRATEG

2016-04-29


miniaturka

W maju 2016 roku startuje konkurs TECHMATSTRATEG - "Nowoczesne technologie materiałowe".

Celem konkursu jest opracowanie nowoczesnych technologii/produktów/usług, które znajdą zastosowanie w gospodarce. Pomysły powinny dotyczy jednego ze wskazanych obszarów tematycznych, wśród których znajdują się między innymi bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Zachęcamy do udziału w projekcie wspólnie z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym! Razem z pewnością znajdziemy innowacyjne rozwiązanie problemów związanych z odpadami.

Problem odpadów jest istotny w wielu gałęziach przemysłu, takich jak np. przemysł motoryzacyjny i przemysł opakowań. W przemyśle motoryzacyjnym, systematyczny rozwój technologii prowadzących do zmniejszania odpadów produkcyjnych i energochłonności procesów technologicznych, przy zachowaniu wysokiej jakości produktów jest uważany za kluczowy czynnik sukcesu. 

Zasady czystej produkcji, sformułowane w Unii Europejskiej zachęcają do minimalizowania ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych. W tym kontekście istotne jest opracowanie nowych technologii wytwarzania materiałów ulegających biodegradacji po okresie użytkowania lub podatnych na inne metody utylizacji.

Minimalna wartość projektu: 5 mln zł

Poziom dofinansowania:

A) Dla jednostek naukowych – 100%

B) Dla przedsiębiorców, na badania przemysłowe:

  • małe / mikroprzedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych
  • duże przedsiębiorstwa – do 65%

c) Dla przedsiębiorców, kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe:

  • małe/ mikroprzedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa - do 50% kosztów kwalifikowalnych
  • duże przedsiębiorstwa - do 40% kosztów kwalifikowalnych

Więcej informacji: ncbr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje