Aktualności

Prace nad strategią Waste-Klastra

2016-08-03


miniaturka

Pomimo okresu wakacyjnego praca w Waste-Klastrze wre. Nie zwalniamy obrotów zarówno na polu analiz laboratoryjnych, jak również w zakresie opracowywania strategii rozwoju Klastra.

Zgodnie z zapowiedziami letnie miesiące przeznaczyliśmy na przeprowadzenie wśród klastrowiczów indywidualnych wywiadów pogłębionych, które pomogą nam uzyskać niezbędne  informacje na temat aktualnej działalności poszczególnych firm i instytucji, a także lepiej poznać ich potrzeby i oczekiwania. Zebrane i przeanalizowane dane posłużą jako materiał do przygotowania warsztatów planowanych na wrzesień tego roku oraz do dalszych prac nad kierunkiem rozwoju Waste-Klastra.

Dotychczas przeprowadzone rozmowy stanowiły dobrą okazję, aby lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu naszych partnerów, a dzięki temu precyzyjniej dopasować naszą ofertę. Dziękujemy bardzo za dotychczasową pomoc i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje