Aktualności

Obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH i CLP – szkolenie dla firm

2017-03-30


miniaturka

Importujesz, produkujesz, wprowadzasz do  obrotu chemikalia lub wybory chemiczne? Sprawdź czy Twoja działalność  podlega przepisom unijnych rozporządzeń REACH i CLP i czy musisz  zgłaszać ten fakt do ECHA (ang. European Chemical Agency).

19 kwietnia (środa) podczas bezpłatnego szkolenia organizowanego w PPNT dowiesz się, czym są te tajemnicze skróty i jakie  wymagania muszą spełniać firmy działające na unijnym rynku,  korzystające z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy,  papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy,  przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych i inne).

Zapisz się na szkolenie za  pośrednictwem elektronicznego formularza i bądź na bieżąco z najnowszymi  przepisami! Rejestracja trwa do 14 kwietnia.

ZAPISZ SIĘ

SKRÓCONY PROGRAM:

9:00-9:30
Rejestracja i poranna kawa
9:30-11:00
Część I – Rozporządzenie REACH – Rejestracja substancji w 2018 roku
11:00-11:15
Przerwa kawowa
11:15-12:45
Część II – Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
12:45-13:30
Lunch
13:30-15:30
Część III – Rozszerzona karta charakterystyki oraz Rozporządzenie CLP
15:30
Zakończenie szkolenia


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Grzegorz Cieśla; gc@ppnt.poznan.pl; 61 827 97 46

Anna Klimaszewska; ak@ppnt.poznan.pl; 61 827 97 70

***

Szkolenie organizowane jest przez biuro  sieci Enterprise Europe Network, działające przy Poznańskim Parku  Naukowo-Technologicznym. Celem sieci jest m.in. wspieranie działalności  firm na rynkach międzynarodowych i informowanie o istotnych przepisach  unijnych regulujących tę działalność.

Szkolenie poprowadzi Monika Wasiak-Gromek,  pełniąca funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego  ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się  sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i  oznakowaniem chemikaliów. Współpracuje z przemysłem w sprawie  ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart  charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje