Aktualności

Staże dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2017-06-13


miniaturka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, instytucja członkowska Waste-Klastra, zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie "Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu". W ramach programu osoby studiujące m.in. na kierunku Ekoenergetyka odbędą miesięczne lub trzymiesięczne staże w firmach, dzięki którym zdobędą bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z kierunkiem studiów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju). Projekt trwa do 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje