Aktualności

Planowane zmiany dotyczące bioodpadów

2017-07-31


miniaturka

Zgodnie z dyrektywą unijną 1993/31/WE wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do stopniowego zmniejszania ilości składowanych bioodpadów (m.in.: odpadów zielonych, kuchennych itp.). Tymczasem polskie samorządy mają trudności z dostosowaniem się do stawianych wymogów. Próbą odpowiedzi na tę sytuację są zmiany rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska w projekcie z dnia 7 czerwca 2017 roku.

Obecnie obowiązek obliczania poziomów ograniczania składowania bioodpadów spoczywa na gminach oraz podmiotach odbierających odpady komunalne. Propozycja Ministerstwa zakłada ujednolicenie w tym zakresie oraz uzależnienie tych poziomów od udziału poszczególnych podmiotów w rynku w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy. Nowe zasady przeliczania uwzględniać mają również zmiany demograficzne. Jest to szczególnie istotne dla gmin turystycznych oraz samorządów, w których liczba mieszkańców ulega dynamicznym zmianom.

Zmiany mają wejść w życie 31 grudnia 2017 roku.

Z zapisami projektu można zapoznać się w załączonym pliku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje