Aktualności

Konferencja "Dialog MŚP" - jak podnosić innowacyjność w firmach

2017-10-02


miniaturka

Czy przełomowe innowacje mogą rodzić się  również w małych firmach? Jak to ułatwić? Jakie są bariery ich  wprowadzania i co mogą zrobić instytucje otoczenia biznesu i administracja, aby podnieść innowacyjność wielkopolskich firm? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas konferencji „Dialog z MŚP”, która odbędzie się 18 października 2017 w Sali Posiedzeń II w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Poznań, al. Niepodległości  34).

Zapraszamy przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz jednostek otoczenia biznesu do wspólnego  wypracowania pomysłów na efektywne wsparcie sektora MŚP. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz on-line.

Agenda wydarzenia:

10:00-10:10
Otwarcie konferencji – Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz prof. Jacek Guliński – Dyrektor PPNT
10:10-10:20
Wprowadzenie – program skutecznego wsparcia MŚP
10:20-10:40
Innowacje w średniej firmie produkcyjne – studium przypadku
10:40-11:00
Innowacje w średniej firmie produkcyjnej – studium przypadku 2
11:00-11:40
Panel dyskusyjny wokół problemów rozwojowych firm dojrzałych
11:40-12:00
Przerwa kawowa
12:00-12:20
Od startupu do dużej firmy – studium przypadku
12:20-12:40
Od startupu na rynek- studium przypadku 2
12:40-13:30
Panel dyskusyjny wokół problemów wsparcia startupów
13:30-14:15
Lunch
14:15-15:15
Jak skutecznie wspierać MSP – sesja dyskusyjna angażująca wszystkich uczestników w formule World Café
15:15-15:30
Podsumowanie wyników i zakończenie


Konferencja organizowana jest w ramach  projektu ESSPO, którego celem jest wypracowanie propozycji działań w  zakresie instrumentów polityki innowacyjnej odpowiadających na potrzeby  MŚP. Wyniki naszej regionalnej pracy zostaną skonfrontowane z efektami  wypracowanymi przez ośmiu partnerów ESSPO z 6 krajów UE. Ta konfrontacja  będzie dla nas źródłem inspiracji i dobrych praktyk, a także okazją do  zdobycia cennej wiedzy dotyczącej najlepszych, dostępnych w Europie  rozwiązań problemów podobnych do potrzeb naszego regionu.

Więcej informacji udziela Justyna Adamska: justyna.adamska@ppnt.poznan.pl, tel. 61 827 97 63.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje