Aktualności

Warsztaty dla twórców i producentów technologii dla branży wodno-ściekowej

2017-10-06


miniaturka

Zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: "Śniadanie z ETV: Jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej", które jest organizowane 17 października w pawilonie 15 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach targów POL-ECO-SYSTEM.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie twórcom i producentom innowacyjnych technologii dla branży wodno-ściekowej, przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni, procedury weryfikacji technologii środowiskowych ETV jako narzędzia pozwalającego na uwiarygodnienie deklaracji działania technologii i korzyści wynikających z ich zastosowania. Rezultatem ETV są Świadectwa Weryfikacji ETV UE, które znacząco ułatwiają wdrażanie i komercjalizację innowacyjnej technologii zarówno na rynku krajowym, Unii Europejskiej, jak i globalnym.

Warsztaty są dedykowane przede wszystkim:

  • Konsorcjom naukowo-przemysłowym aplikującym o środki na  realizację projektów lub realizującym projekty dot. innowacyjnych rozwiązań dla branży wodno-ściekowej w ramach programów NCBiR, NFOŚiGW  lub ze środków RPO, w których wymagane jest wdrożenie jako główny rezultat projektu lub opracowanie technologii w skali demonstracyjnej.
  • Producentom innowacyjnych technologii dla branży  wodno-ściekowej, w szczególności rozwiązań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej oczyszczania wstępnego, procesów  biologicznych oraz oczyszczania wtórnego.
  • Spin-off 'om powstałym na bazie zrealizowanych projektów B+R dla komercjalizacji wypracowanych technologii dla branży wodno-ściekowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, trzeba jednak potwierdzić swoje uczestnictwo do 10 października drogą mailową na adres: sekretariat@gfw.pl.

Informacja o projekcie ETV4Water na stronie: www.etv-ietu.pl.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje