Aktualności

Raport WROT, dotyczący klastrów w Wielkopolsce już w kwietniu!

2021-03-30


miniaturka

Trwają prace nad raportem, dotyczącym aktualnej sytuacji klastrów w Wielkopolsce.

Agnieszka Lewandowska, koordynator Waste-Klastra PPNT, a także członek Komisji Rewizyjnej  Wielkopolskiego Centrum Klasteringu, miała okazję wziąć udział w badaniu realizowanym na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu.

Jaki jest cel badania?

Na podstawie przeprowadzonych w różnych instytucjach wywiadów powstanie Raport, który stanie się także podwaliną do budowania Polityki wspierania klastrów w regionie. Celem tej inicjatywy jest:

  • analiza dotychczasowych doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów,
  • wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie,
  • rozdzielanie środków finansowych dla organizacji klastrowych w kolejnych latach,
  • planowanie nowych instrumentów wsparcia.

Na co zwróciliśmy uwagę?

Zaproponowane zmiany wskazywały m.in. potrzebę opracowania takiej dotacji dla przedsiębiorców, która uwzględnia w realizacji projektu jednocześnie aspekt badawczy oraz wdrożeniowy, bowiem wiele z ekspertyz już nie znajduje implementacji w praktyce ze względu na brak środków.

Ponadto, warto wygospodarować budżet na projekty szkoleniowe, a także promocyjne, które zwiększą szanse prezentacji klastrów podczas międzynarodowych targów czy spotkań networkingowych.

Niezbędne jest także ustrukturyzowanie klastrów oraz zinstytucjonalizowanie współpracy np. poprzez wsparcie wymiany doświadczeń regionalnych koordynatorów inicjatyw klastrowych, stworzenie strony internetowej o charakterze globalnym, a także bazy danych ekspertów, zainteresowanych potencjalną współpracą przy konkretnie zaplanowanych projektach.

Raport z badania będzie dostępny w połowie kwietnia na stronie internetowej https://wrot.umww.pl/.

Waste-Klaster PPNT >>>

Waste-Klaster PPNT to inicjatywa, która ma formę otwartej platformy współpracy branżowej w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Funkcjonuje w strukturach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Fakt związania z PPNT wpływa korzystnie na ofertę i działalność Waste-Klastra. Podmiot oferuje bowiem usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz i rozwoju technologii, nowoczesne usługi IT, doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań w gospodarce odpadami.

Waste-Klaster PPNT jest istotny z punktu widzenia rozwoju regionalnego, gdyż jest najważniejszą instytucją w regionie zrzeszającą podmioty z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym/gospodarki cyrkularnej, w tym gospodarki odpadowej oraz ochrony środowiska. Może wspierać transformację przedsiębiorstw w kierunku rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku.


Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Lewandowska

Koordynator inicjatywy klastrowej

wasteklaster@ppnt.poznan.pl

tel: +48 664 021 432

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje