Aktualności

Gospodarka obiegu zamkniętego - czym jest i skąd się wywodzi?

2022-04-06


miniaturka

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego wtłoczenia w cykl produkcji. Czym jest i skąd się wywodzi, dowiemy się podczas webinaru, który odbędzie się 12 kwietnia.

Wiodącymi tematami spotkania będą: podstawowe zasady i cele GOZ, historia rozwoju GOZ oraz różnice między gospodarką linearną, a cyrkularną. Poruszone zostaną tematy związane z prawodawstwem UE w zakresie GOZ w tym Plan działań na rzecz GOZ, Europejski Zielony Ład, Taksonomia UE. Eksperci wskażą akta prawne i dokumenty gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, przedstawią wybrane modele biznesowe GOZ oraz wskaźniki monitorowania GOZ na poziomie makro i mikroekonomicznym.

Gospodarka obiegu zamkniętego to wiele możliwości służących zarówno ochronie środowiska jak i rozwojowi przedsiębiorstw, a jej założenia znajdują odzwierciedlenie w nadchodzącej Perspektywie Finansowej na lata 2021-2027.

Spotkanie organizowane jest przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu.

12.04.2022 |13:00 - 15:00| ONLINE 

>Gospodarka obiegu zamkniętego – podstawowe zasady i cele GOZ, różnice między gospodarką linearną a cyrkularną

>Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie GOZ

>GOZ w Polsce – aspekt prawny

>Wybrane modele biznesowe GOZ

>Wskaźniki monitorowania GOZ na poziomie makro i mikroekonomicznym

>Odpowiedzi na pytania


Prelegentki

 Magdalena Muradin 

 Paulina Leszczyńska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje