Aktualności

OTRZYMALIŚMY NAGRODĘ “CLUSTER MANAGMENT EXCELLENCE LABEL BRONZE – STRIVING FOR CLUSTER EXCELLENCE”

2022-07-26


miniaturka

Waste-Klaster wziął udział w analizie porównawczej zarządzania klastrami. Badanie było organizowane przez Europejski Sekretariat ds. Analizy Klastrów (ESCA) Innowacji VDI/ VDE + Technik GMBH we współpracy z Kardi UUS/ Baltic Innovation Agency.


Europejski Sekretariat ds. Analizy Klastrów (ESCA) jest jednym z punktów kompleksowej obsługi w zakresie promowania doskonałości zarządzania klastrami poprzez benchmarking i znakowanie jakości organizacji zarządzających klastrami na całym świecie. Poznański Park Naukowo-Technologiczny spełnił „kryteria kwalifikacji do stosowania etykiet Cluster Management Excellence Labels”, dzięki czemu otrzymaliśmy nagrodę „Cluster Management Excellence Label BRONZE – dążenie do doskonałości klastra”.

Waste Klaster to sieć powiązań naukowych i biznesowych, która ustanawia nowe standardy w branży gospodarki odpadami. Klaster jest dobrowolnym stowarzyszeniem firm i instytucji w tej samej branży, które konkurują ze sobą, ale działanie w klastrze daje im możliwość współpracy i czerpania z niego korzyści, na przykład poprzez uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi graczami.

Nagroda jest ważna do 31 lipca 2024 roku. Waste-Klaster musiał udowodnić swój status „organizacji klastrowej” zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, wypełniając zbiór tzw. „kryteriów kwalifikacji do stosowania etykiet doskonałości zarządzania klastrami”.

NOWY ZESTAW KRYTERIÓW KWALIFIKACJI KONCENTRUJE SIĘ NA:

  • Istnieniu rzeczywistej, technologicznej/sektorowej/regionalnej inicjatywy skupiającej się na klastrach, z dedykowanym zarządzaniem klastrami o co najmniej 0.5 ekwiwalencie pełnego czasu pracy oraz co najmniej 15 wyraźnie zaangażowanych uczestników klastrów o większości pochodzących z sektora prywatnego.
  • Organizacja zarządzająca klastrami musi wspierać „wzmocnienie współpracy, sieci i uczenia się” oraz „zapewnia lub kieruje specjalistycznym i dostosowanym wsparciem dla przedsiębiorstw”, aby stymulować innowacyjne działania, zwłaszcza dla MŚP.
  • Organizacja zarządzająca klastrami znajduje się na liście Europejskiej platformy współpracy klastrowej (ECCP).

The project GreenTech 2.0 is funded by the European Union’s COSME Programme. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje