Aktualności

OTRZYMALIŚMY NAGRODĘ “CLUSTER MANAGMENT EXCELLENCE LABEL BRONZE – STRIVING FOR CLUSTER EXCELLENCE”

2022-07-26


miniaturka

Waste-Klaster wziął udział w analizie porównawczej zarządzania klastrami. Badanie było organizowane przez Europejski Sekretariat ds. Analizy Klastrów (ESCA) Innowacji VDI/ VDE + Technik GMBH we współpracy z Kardi UUS/ Baltic Innovation Agency.


Europejski Sekretariat ds. Analizy Klastrów (ESCA) jest jednym z punktów kompleksowej obsługi w zakresie promowania doskonałości zarządzania klastrami poprzez benchmarking i znakowanie jakości organizacji zarządzających klastrami na całym świecie. Poznański Park Naukowo-Technologiczny spełnił „kryteria kwalifikacji do stosowania etykiet Cluster Management Excellence Labels”, dzięki czemu otrzymaliśmy nagrodę „Cluster Management Excellence Label BRONZE – dążenie do doskonałości klastra”.

Waste Klaster to sieć powiązań naukowych i biznesowych, która ustanawia nowe standardy w branży gospodarki odpadami. Klaster jest dobrowolnym stowarzyszeniem firm i instytucji w tej samej branży, które konkurują ze sobą, ale działanie w klastrze daje im możliwość współpracy i czerpania z niego korzyści, na przykład poprzez uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi graczami.

Nagroda jest ważna do 31 lipca 2024 roku. Waste-Klaster musiał udowodnić swój status „organizacji klastrowej” zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, wypełniając zbiór tzw. „kryteriów kwalifikacji do stosowania etykiet doskonałości zarządzania klastrami”.

NOWY ZESTAW KRYTERIÓW KWALIFIKACJI KONCENTRUJE SIĘ NA:

  • Istnieniu rzeczywistej, technologicznej/sektorowej/regionalnej inicjatywy skupiającej się na klastrach, z dedykowanym zarządzaniem klastrami o co najmniej 0.5 ekwiwalencie pełnego czasu pracy oraz co najmniej 15 wyraźnie zaangażowanych uczestników klastrów o większości pochodzących z sektora prywatnego.
  • Organizacja zarządzająca klastrami musi wspierać „wzmocnienie współpracy, sieci i uczenia się” oraz „zapewnia lub kieruje specjalistycznym i dostosowanym wsparciem dla przedsiębiorstw”, aby stymulować innowacyjne działania, zwłaszcza dla MŚP.
  • Organizacja zarządzająca klastrami znajduje się na liście Europejskiej platformy współpracy klastrowej (ECCP).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje