Aktualności

Przygotuj artykuł do wydania specjalnego w czasopiśmie naukowym "International Journal of Molecular Sciences"

2022-09-20


miniaturka
ZIELONA CHEMIA NIEUSTANNIE SIĘ ZMIENIA I EWOLUUJE A ZNACZENIE JEJ ODKRYĆ STAJE SIĘ KLUCZOWE W ASPEKTACH GLOBALNYCH DYSKUSJI NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. WYDANIE SPECJALNE „ADVANCED RESEARCH IN GREEN CHEMISTRY” W INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (IF=6.208) MA NA CELU PRZEDSTAWIENIE NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ I TRENDÓW W BADANIACH OPARTYCH NA ZIELONEJ CHEMII.

 

 

Guest Editorem tego wydania specjalnego jest dr inż. Marcin Śmiglak, Wiceprezes Zarządu Fundacji UAM. Celem artykułów jest nie tylko przedstawienie trendów w dziedzinie zielonej chemii, ale także najnowszych osiągnieć a tematyka ta związana jest bezpośrednio z trzecią edycją konferencji „Advances in Green Chemistry”, która odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w dniach 26-30 września br. Wydanie czasopisma przeznaczone jest głównie dla uczestników konferencji, jednak wszyscy zainteresowani mogą wnieść do niego wkład w postaci swoich badań.

Zielona chemia, jako koncepcja zakładająca projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych w taki sposób, aby ograniczyć użycie a także powstawanie szkodliwych substancji, obejmuje wiele dziedzin. Zarówno z naukowego, jak i przemysłowego punktu widzenia, do najważniejszy dziedzin należą:

– materiały,
– elektrochemia,
– kataliza,
– agrochemia oraz
– ciecze jonowe.

Zanieczyszczanie środowiska wieloma rodzajami tworzyw sztucznych sprawia, że projektowanie oraz badania nad nowymi materiałami, które będą przyjazne dla środowiska to ważne zadanie, aby uniknąć dewastacji wody i gleby. Środowisko musi sobie radzić także z innymi źródłami zanieczyszczeń a wśród nich wskazać należy przestarzałe urządzenia do magazynowania energii, które obciążają środowisko metalami ciężkimi. Problemem dla środowiska jest także produkcja odpadów przemysłowych.

Często wskazuje się, że wspólnym mianownikiem w badaniach dążących do rozwiązania wymienionych problemów są ciecze jonowe. Znane są one głównie ze względu na unikalne i specyficzne projektowalne właściwości, które pozwalają rozwiązywać problemy przemysłowe przy przestrzeganiu zasad zielonej chemii.

Mając na celu podsumowanie ważnych wyników uzyskanych w ostatnim czasie w tej dziedzinie, nadsyłanie oryginalnych monografii związanych z tematem zielonej chemii możliwe jest do 31 grudnia 2022 r. Wszystkie informacje znajdują się tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr Andreą Szpecht: andrea.szpecht@ppnt.poznan.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje