O nas


Klaster to inaczej dobrowolne powiązanie firm i instytucji działających w tej samej branży, które stanowią wobec siebie konkurencję, ale działanie w klastrze daje im możliwość współpracy i osiągania z niej korzyści, na przykład uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi graczami.

Jedną z kluczowych funkcji, jakie przypisuje się klastrom, jest – obok tworzenia i wspierania relacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia – ułatwianie wewnętrznego przepływu informacji, a także czerpanie z doświadczeń, wiedzy oraz zasobów partnerów.

Waste-Klaster zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje naukowe z branży gospodarki odpadami. Członkowie Waste-Klastra mogą łatwiej i efektywniej podejmować współpracę. Posiadają dostęp do infrastruktury badawczej oraz tanich usług laboratoryjnych, procesu transferu technologii z nauki do biznesu, a także wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Członkostwo w Waste-Klastrze nie wiąże się dla jego uczestników z żadnymi zobowiązaniami finansowymi.


Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w Waste-Klastrze?

Dostęp do specjalistycznych laboratoriów

Współpraca ze specjalistami z ośrodków naukowo-badawczych

Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach oraz warsztatach

Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy UE

Pomoc z zakresu transferu technologii

Promocja firmy poprzez markę Waste Klaster

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje