Oferta Waste-Klastra

GreenTech 2.0

We present the joint cross-border portfolio of Greentech 2.0 partners.  The services are available to the cluster members of clusters participating in the project from Estonia, Finland, Lithuania, Poland and Sweden.

The portfolio comprises wide spectrum of issues SMEs deal in order to succeed on the market and grow. These issues include the soft factors as internal capacity of the organisation and external capacity of partnership, through innovation process starting from strategies to new product development and implementation on the market to the financing of these activities.

To learn more please visit the webside: SERVICE PORTFOLIO GREENTECH 2.0.

Click service portfolio – this direct you to the particular name of the services to learn more about the service details and contact to the service provider.

The project GreenTech 2.0 is funded by the European Union’s COSME Programme.

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje