Oferta Waste-Klastra

Analiza ilościowa włókien azbestu w wodzie, ściekach i glebie

Klientom poszukującym szybkiego sposobu na zbadanie stężenia azbestu w różnych próbkach, w tym w wodzie i glebie, polecamy usługi doświadczonego zespołu analityków Waste-Klastra Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Oferujemy zarówno analizę jakościową, jak i ilościową azbestu.

Na czym polega usługa?

Usługi w zakresie ilościowej analizy azbestu i włókien respirabilnych w próbkach wodnych i gleby bazują na własnej, opatentowanej metodzie pt. „Sposób oznaczania azbestu” – jesteśmy jedynym ośrodkiem w kraju, który wykonuje tego typu badania dla cieczy i gleby.

Jednocześnie jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków badawczych w kraju, który jest w stanie sprawnie przeprowadzić badanie jakościowe pod kątem występowania azbestu (sprawdzamy, czy azbest występuje w próbkach dostarczonych przez Klienta). Badania jakościowe dotyczą w głównej mierze materiałów budowlanych, rzadziej – gleby.

Próbki do badań przyjmujemy bez konieczności wcześniejszego przygotowania ich przez klienta, bowiem zajmują się tym również pracownicy laboratorium Waste-Klastra PPNT.

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim firmy, zajmujące się usuwaniem azbestu, ale też samorządy, laboratoria analityczne oraz jednostki naukowe.

W naszej ofercie znajduje się również usługa wykrywania włókien azbestu (analizy jakościowe).

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Waste-Klaster Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest jedyną jednostką w kraju, która jest w stanie wykonać badania ilościowe azbestu w próbkach cieczy i gleby
  • Oferujemy konkurencyjne ceny oraz profesjonalną obsługę doświadczonych analityków.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje