Oferta Waste-Klastra

Monitoring pyłu zawieszonego

Jakość powietrza na terenie kraju z roku na rok ulega pogorszeniu. Zjawisko to jest najbardziej uciążliwe w okresie grzewczym i w dni bezwietrzne. W tym czasie pył zawieszony pochodzący z niskiej emisji zalega w najbliższej ziemi warstwie powietrza powodując smog. Problem jest znany od początku ery przemysłowej, jednak w ostatnich latach zaczyna przybierać na sile ze względu na pogarszającą się jakość paliw (muł węglowy, odpady), spalanych w domowych kotłach.

Pył zawieszony zawiera sporo metali ciężkich oraz rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Z powodu chorób wywołanych złą jakością powietrza co roku umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego bardzo ważna jest kontrola poziomów pyłu w powietrzu oraz systematyczne akcje uświadamiające lokalne społeczności co do wpływu na środowisko spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych.

Usługę kontroli stężeń sumy pyłu w powietrzu oraz wybranych jego frakcji, np. PM10 lub PM2,5 kierujemy do lokalnych społeczności zaniepokojonych stanem środowiska, towarzystw, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych monitoringiem zawartości pyłu w powietrzu.

Na czym polega usługa?

Usługa realizowana jest za pomocą przenośnej aparatury pomiarowej w postaci pyłomierza wraz z nasadkami, umożliwiającymi pomiar stężenia wybranych frakcji pyłu. Urządzenie jest niewielkie i lekkie oraz posiada baterie zapewniające energię na kilka godzin pracy w terenie. Sprzęt obsługiwany jest przez doświadczony personel laboratorium. Pyłomierz może także zostać wypożyczony na indywidualnie ustalonych warunkach.

Pomiar stężenia pyłu jest bardzo szybki i odbywa się przy pomocy wbudowanego czujnika laserowego. Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania indywidualnego harmonogramu pomiarowego oraz pamięć na kilkadziesiąt tysięcy pojedynczych pomiarów.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Pomiar stężenia pyłu na terenie firmy pozwala stwierdzić, czy warunki pracy na stanowiskach odpowiadają ogólnie przyjętym normom.
  • Monitoring pyłu zawieszonego w miejskim powietrzu służy kontroli dopuszczalnych limitów zanieczyszczenia powietrza i pozwala podjąć odpowiednie kroki w celu jego ochrony.
  • Kontrola poziomu zapylania za pomocą aparatury przenośnej możliwa jest w dowolnym miejscu w terenie, szczególnie tam, gdzie nie ma stacji monitoringu jakości powietrza, czyli np. w mniejszych miejscowościach.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje