Oferta Waste-Klastra

Identyfikacja skażeń powietrza

W przypadku oczyszczalni ścieków, serwisów sieci kanalizacyjnych i szamb, a także w zakładach produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się chemikalia uwalniające lotne związki, jakość powietrza jest kluczowa dla zdrowia pracowników i bezpieczeństwa produkcji.

W przypadku wystąpienia ryzyka dużą rolę odgrywa szybkość przeprowadzonej analizy i podjęcie natychmiastowych działań zaradczych, dlatego identyfikacja skażeń powietrza, jaką oferujemy, przeprowadzana jest bezpośrednio w siedzibie klienta za pomocą mobilnego sprzętu analitycznego.

Na czym polega usługa?

Nasze laboratorium oferuje usługę wykrywania gazów oraz oceny wybuchowości. Identyfikujemy sumę lotnych związków organicznych (LZO), H2, Cl2, H2S, NH3, NO, NO2, SO2, CO2, CO, oraz O2.

Analiza wykonywana jest za pomocą przenośnego miernika bezpośrednio w siedzibie klienta. Urządzenia są lekkie i niewielkie, posiadają funkcję zapisu pomiarów do pamięci wewnętrznej oraz baterię pozwalającą na kilka godzin pracy w terenie. Pomiary mogą być wykonywane przez pracownika laboratorium lub też istnieje możliwość wynajmu sprzętu po przejściu szkolenia oraz dopełnieniu niezbędnych formalności.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Szybka diagnoza, czy w danym miejscu występują stany alarmowe jakości powietrza, np. przy identyfikacji skażeń i wycieków gazów oraz inspekcji instalacji, szamb i studzienek ściekowych, pozwala na natychmiastowe rozeznanie w sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków zaradczych w razie niebezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje