Oferta Waste-Klastra

Oznaczanie ph i przewodności wody, ścieków i wyciągów wodnych

Dla firm przetwarzających odpady, zakładów gospodarki wodno-ściekowej, biogazowni, wodociągów oraz firm, działających w branży produkcji żywności wykorzystujących duże ilości wody, jej jakość jest podstawowym parametrem umożliwiającym działalność.

Wysoka świadomość społeczeństwa, ale również przepisy prawa, w kwestii czystości wody i środowiska, nakładają na te jednostki obowiązek systematycznego określanie odczynu pH oraz przewodności (zasolenia) wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, odcieków ze składowisk i wyciągów wodnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – laboratorium Waste-Klastra PPNT oferuje profesjonalne badania pH i przewodności wody.

Na czym polega usługa?

Badania, które oferujemy, są wykonywane przy pomocy okresowo kalibrowanych przyrządów pomiarowych – pehametru i konduktometru. Przy ich pomocy określa się odczyn i przewodność elektrolityczną próbek ciekłych (ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, odcieków ze składowisk, płynów pofermentacyjnych) i sprawdza, czy badana próbka roztworu wodnego wykazuje właściwości agresywne i korozyjne wobec instalacji przemysłowych.

Wymienione badania mają często charakter wstępny, a uzyskane wyniki determinują sposób dalszego postępowania z obiektem do badań.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Klient otrzymuje informacje na temat przydatności wody dla zastosowań przemysłowych, w tym dla branży spożywczej lub też hodowli ryb.
  • Ze względu na to, iż pH wody, zwłaszcza w zbiornikach naturalnych i otwartych, może się zmieniać w zależności od różnych czynników, a jego wartość wpływa na jej właściwości (niskie pH sprzyja uwalnianiu niepożądanych jonów metali ciężkich, natomiast wysokie pH powoduje wytrącanie się kamienia) – warto systematycznie kontrolować ten parametr.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje