Oferta Waste-Klastra

Oznaczanie parametru at4

Ocena czterodniowego zapotrzebowania na tlen dla odpadów komunalnych poddanych procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) jest niezbędna do określenia, czy odpad z procesu MPB spełnia wymogi dla stabilizatu i może zostać poddany składowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Informacje takie są kluczowe dla kompostowni oraz innych firm, wykorzystujących instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Na czym polega usługa?

Dla dostarczonej do laboratorium próbki odpadów (min. 5 kg), najszybciej jak to możliwe, oznacza się zawartość wilgoci metodą suszarkową, a następnie doprowadza próbkę do wilgotności optymalnej dla procesu biodegradacji tlenowej (40-60%). Próbka po rozdrobnieniu jest dzielona na porcje i umieszczana w komorach pomiarowych OxiTop wraz z roztworem pochłaniającym wydzielający się CO2.

Po okresie stabilizacji (do 2 dni) rozpoczyna się właściwy okres pomiaru trwający średnio od 2 do 7 dni. Na podstawie zużycia tlenu w komorach wyznacza się aktywność oddychania wyrażoną w mg O2/g suchej masy stabilizatu.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Określenie parametru AT4 dla odpadów komunalnych poddanych procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) jest kluczowe ze względów prawnych i decyduje o tym, w jaki sposób i gdzie taki odpad może być składowany. Prawidłowe składowanie odpadów pomoże uniknąć odpowiedzialności karnej i finansowej.
  • Usługę realizuje doświadczony zespół badawczy Waste-Klastra, pracujący na sprzęcie najwyższej jakości, co gwarantuje otrzymanie przez klienta precyzyjnych pomiarów.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje