Oferta Waste-Klastra

Oznaczanie wartości opałowej paliw

Współczesny przemysł, pod naciskiem regulacji prawnych oraz społecznych, coraz większą wagę przykłada do możliwości wykorzystania odpadów produkcyjnych, również w roli alternatywnych źródeł energii (paliw).

Zaś działalność jednostek wykorzystujących inne paliwa stałe i ciekłe (odnawialne i nieodnawialne), takich jak wytwórcy paliw, ciepłownie, zakłady, w których produkuje się odpady o wysokiej frakcji kalorycznej czy zakłady zagospodarowania odpadów, wymaga uzyskania dokładnej informacji nt. tego czy dane paliwo spełnia wymogi jakościowe dotyczące ciepła spalania i wartości opałowej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rynku, zespół Waste-Klastra Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oferuje analizy wartości opałowej paliw różnego pochodzenia (w tym paliw alternatywnych).

Na czym polega usługa?

Usługa ma na celu oznaczenie parametrów paliwa alternatywnego zgodnie ze specyfikacją odbiorcy paliwa, w tym wartości opałowej, zawartości wilgoci, popiołu oraz stężenia siarki i chloru.

Oznaczenie wartości opałowej paliwa alternatywnego odbywa się zgodnie z procedurą na podstawie normy PN-Z-15008-4:1993.

Otrzymaną od klienta próbkę odpadów o masie 5 kg redukuje się w sposób reprezentatywny do masy 2 kg i wykonuje oznaczenie zawartości wilgoci metodą suszarkową. Wysuszona próbka jest mielona do frakcji poniżej 0,5 mm i spalana w piecu muflowym w celu określenia zawartości popiołu. Określenie wartości opałowej odbywa się poprzez całkowite spalanie odpadów w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej. Wartość opałowa wyznaczana jest na podstawie przyrostu temperatury. Siarkę i chlor analizuje się w roztworze pozostałym po spaleniu metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej. Wyniki podawane są w przeliczeniu na suchą masę odpadów.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Oferujemy wysoką jakość przeprowadzanych badań z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz w doświadczonym i profesjonalnym zespole analityków.
  • Gwarantujemy zgodność wyników z wymaganiami normy prawnej.
  • Nasze usługi wykonujemy w konkurencyjnych cenach.
  • W razie potrzeby, jesteśmy w stanie przygotować dla klientów rekomendacje i metody dalszego wykorzystania odpadów produkcyjnych bądź ich innowacyjnej utylizacji.

Zapraszamy do kontaktu

osoba

Podstawą działania Waste-Klastra jest wspomaganie przedsięwzięć kooperacyjnych, zwłaszcza ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i tworzenie efektu synergii. Członkostwo w Waste Klastrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dołącz do nas! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Przystąp do Waste-Klastra.

Agnieszka Lewandowska | Koordynator Waste-Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje